Wat is payroll?

Payroll houdt in dat een gespecialiseerd bureau – in dit geval HLS Payroll – een freelancer of werknemer van een bedrijf formeel in dienst neemt. Op dat moment zijn wij juridisch gezien de werkgever.

Payroll heeft voor bedrijven een groot voordeel. Wij nemen namelijk alle werkgeversrisico’s en -verplichtingen over. Ondernemingen zijn daardoor flexibeler en hebben bijvoorbeeld geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Aan de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf verandert payroll niets.

Werknemer en freelancer

Voor een werknemer is een payrollbedrijf in feite een externe afdeling personeelszaken. De werkgever kan aan ons alle taken op dit vlak uitbesteden. Wij zorgen er dan bijvoorbeeld voor dat het salaris op tijd betaald wordt.

Voor een freelancer is payroll ook aantrekkelijk. Hij of zij kan het volledige debiteurenbeheer aan ons uitbesteden. Dat spaart tijd en geeft de zekerheid dat de rekeningen ook betaald worden.
Het is daarnaast mogelijk dat een freelancer op de loonlijst van HLS Payroll komt.
Hij of zij is daarmee formeel in loondienst en heeft recht op alle (sociale) voorzieningen die daarbij horen.

Afdracht premies

Payroll omvat dus de salarisadministratie en de uitbetaling van het loon, maar gaat veel verder. Als payrollbureau stellen wij bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten op en dragen sociale lasten, belastingen en premies af. Wij zorgen ook voor de loonstroken, jaaropgaven, overzichten van vakantiedagen, enzovoorts.

Op de werkvloer verandert er na het afsluiten van een payrollovereenkomst niets. Het bedrijf blijft het aanspreekpunt voor het dagelijkse werk, de planning en andere praktische zaken. Ook afspraken over het loon en de arbeidsvoorwaarden worden nog steeds met de werkgever gemaakt.

Meer weten over payroll?

Kijk eens bij de veelgestelde vragen over payroll of stuur ons een mail ons ons contactpersoon Michael Bieler.