Veelgestelde vragen

Door bedrijven

Is het mogelijk om personeel dat ik in dienst heb, onder te brengen bij HLS Payroll?
Werknemers die een contract hebben voor een bepaalde tijd, kunt u bij ons op de payroll laten plaatsen. Daarmee wordt HLS Payroll formeel-juridisch de werkgever. De medewerkers behouden de rechten die ze opgebouwd hebben.

Hoe kan ik een (nieuwe) medewerker bij HLS Payroll onderbrengen?
Dat kan heel gemakkelijk:

  • U belt (010 – 41 40 282) of mailt (michael@hls.nl) ons contactpersoon Michael Bieler.
  • Wij sturen u een mutatieformulier.
  • U retourneert het mutatieformulier.
  • Zowel u als de medewerker ontvangt van ons een overeenkomst. Het is zaak dat de medewerker dit document zo spoedig mogelijk ondertekent en retourneert.
  • De medewerker kan aan de slag.

In welke regio’s is HLS Payroll actief?
Onze hoofdvestiging bevindt zich in Rotterdam, maar we hebben kantoren verspreid over Nederland. We zijn dus actief in het hele land. Op de pagina Over ons vindt u onze contactgegevens.

Welke garantie heb ik dat HSL Payroll correct de afdrachten doet?
Wij hebben het keurmerk van de onafhankelijke Stichting Normering Arbeid (SNA). Deze organisatie kent dit betrouwbaarheidskeurmerk toe aan ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en aan (onder)aannemers van werk. Deze bedrijven moeten voldoen aan de norm NEN 4400.

Ondernemingen die dit certificaat voeren, worden namens de SNA jaarlijks gecontroleerd.
Op die manier hebben de inhurende bedrijven de zekerheid dat:

  • de (personeels)administratie op orde is;
  • de betaling van belasting en sociale verzekeringspremie correct plaatsvindt;
  • de identiteit van de werknemers is vastgesteld;
  • de werknemers gerechtigd zijn om in Nederland te werken.

Meer informatie over de Stichting Normering Arbeid vindt u op www.normeringarbeid.nl.

Door werknemers

Wanneer ontvang ik mijn loon?
De meeste mensen die voor HLS Payroll werken, geven de voorkeur aan een vierwekelijkse uitbetaling.
Maar als u wilt, kunt u ook wekelijks uw salaris ontvangen.

Wanneer ontvang ik mijn vakantiegeld?
Wij maken uw vakantiegeld normaal gesproken in mei over. Daarvan wordt afgeweken wanneer u een langere periode (drie maanden) niet werkt of geen uren declareert. Zodra dat aan de orde is, storten wij het opgebouwde vakantiegeld op uw rekening.
Een tussentijdse betaling is mogelijk. Als u daarover meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen: 010 – 41 40 282 of michael@hls.nl.

Onder welke cao val ik als ik bij HLS Payroll op de loonlijst sta?
U valt onder de cao van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU).  De cao kunt u via de ABU-website downloaden.
Voor wat betreft de lonen en toeslagen hanteert HLS Payroll de systematiek in de bedrijfs-cao die van toepassing is. Dit is conform de wet Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs).

Wat moet ik doen bij ziekte?
Bij ziekte is het de bedoeling dat u in eerste instantie contact opneemt met het bedrijf waar u werkt. Daarna (maar nog vóór 9.00 uur) geeft u het door aan HLS Payroll: 010 – 41 40 282.

Bouw ik ook een pensioen op?
Zeker. Als u 26 weken gewerkt hebt en minimaal 21 jaar oud bent, gaat u deelnemen aan de Basisregeling. HLS Payroll betaalt alle premie (premievrije deelneming).
Hebt u 78 weken gewerkt, dan neemt u deel aan de Plusregeling. HLS Payroll neemt twee derde van de premie voor zijn rekening, u draagt een derde bij.

Voor freelancers die in dienst zijn van HLS Payroll zijn de antwoorden op de vragen van werknemers ook geldig. Anders ligt dat voor freelancers die alleen hun administratie en debiteurenbeheer aan ons hebben uitbesteed. Overweegt u om voor deze optie te kiezen? Neem dan contact met ons via: 010 – 41 40 282 of michael@hls.nl.

Staat uw vraag hier niet bij?

Bel dan met HLS Payroll (010 – 40 41 282) of stuur een e-mail.