Payroll voor werknemer

HLS Payroll is een professionele dienstverlener op het gebied van arbeid en organisatie. Voor een werknemer zijn wij juridisch gezien de werkgever. Alle verplichtingen die daaruit voortvloeien, komen we tijdig en op een correcte wijze na.

Voor u als werknemer zijn wij een deskundige en betrouwbare partner. Wij zorgen ervoor dat uw loon, alle (sociale) premies, heffingen en belastingen stipt worden betaald. Ook bij ziekte, vakantie en arbeidsongeschiktheid voldoen we voor de volle 100 procent aan de wettelijke verplichtingen.

Wij fungeren als een externe afdeling personeelszaken van het bedrijf waar u werkt. Met vragen over bijvoorbeeld loon, belastingafdracht, vakantiedagen of ziekteverzuim kunt u bij ons terecht. Ook verstrekken we een werknemer jaaropgaven, loonstroken, werkgeversverklaringen en verwerken alle cao- en wetswijzigingen in de administratie.

Dagelijkse gang van zaken

Er is één ding dat we nooit doen: ons bemoeien met de dagelijks gang van zaken van het bedrijf waar u werkt. Hebt u vragen of opmerkingen die betrekking hebben op de werkvloer? Dan moet u bij de bedrijfsleiding of uw collega’s zijn.

U kunt ons zien als een uitzendbureau dat geen personeel werft. Want het zoeken en selecteren van nieuwe medewerkers is de taak van de onderneming. Maar als werknemer bent u wel bij ons in dienst. Daarom bewaren we onder meer het arbeidscontract, een kopie van uw identiteitsbewijs en de loonbelastingverklaring.

Zie ook:
Onze visie op payroll
Veelgestelde vragen