Payroll voor uw bedrijf

Voor een bedrijf heeft payroll verschillende voordelen. Als werkgever loopt u geen risico, uw onderneming is flexibel en u bespaart tijd. Payroll is voor elke werknemer mogelijk, geeft een helder beeld van de arbeidskosten en levert u geen onaangename verrassingen op.

Geen risico

U geeft bij payroll de werkgeversverplichtingen uit handen. Wanneer één van uw medewerkers ziek wordt, hoeft u geen loon door te betalen. U hoeft ook niet bang te zijn voor stijging van de ziektekostenpremie of dubbele loonkosten.
Met een contract met HLS Payroll bent u gevrijwaard van deze risico’s.

Flexibel

Natuurlijk wilt u dat uw bedrijf groeit. Als de kansen zich aandienen, neemt u nieuw personeel aan. Maar het kan voorkomen dat een nieuwe werknemer tegenvallend presteert of de marktomstandigheden verslechteren. Dan moet u soms afscheid nemen van een medewerker. Bij payroll kan dat sneller en gemakkelijker dan bij reguliere dienstverbanden.

Zowel bij kortlopende projecten als bij opdrachten met een langere adem kunt u gebruik maken van payroll. Of u nu 1 jaar lang 1 flexibel inzetbare werknemer 4 tot 10 uur per week nodig hebt, of 4 weken lang een fulltimeteam van 12 medewerkers, wij passen ons aan uw wensen aan.
HLS Payroll levert altijd maatwerk. Met payroll vergroot u de flexibiliteit van uw bedrijf.

Tijdbesparend

HLS Payroll neemt alle administratie rond personeelszaken over. Wij zorgen ervoor dat de afhandeling van loonstroken, jaaropgaven, vakantiedagenoverzichten, ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidstrajecten correct verloopt. Ook maken wij tijdig de lonen, sociale lasten, belastingen en premies over.

HLS Payroll houdt alle veranderingen van de sociale wetgeving in de gaten. Relevante wijzigingen verwerken wij in de salarisadministratie. Ook stellen we arbeidscontracten op en voeren we ontslagprocedures.

Wanneer een werknemer vragen over heeft over zijn contract, pensioenopbouw of wet- en regelgeving, kan hij bij ons terecht. U hebt ook geen omkijken meer naar de personeelsdossiers. Doordat wij al deze werkzaamheden van u overnemen, bespaart u tijd. Tijd die u kunt gebruiken om te ondernemen.

Helder beeld van arbeidskosten

HLS Payroll hanteert transparante prijzen en heeft een hekel aan verborgen kosten. Een bedrijf betaalt een vaste all-in prijs per gewerkt uur van een werknemer. Payroll laat u meteen zien wat de arbeid van een medewerker kost.

Voor elke werknemer mogelijk

Voor uiteenlopende categorieën medewerkers kunt u met HLS Payroll een overeenkomst sluiten:

 • 65-plussers
 • freelancers (zzp’ers)
 • oproepkrachten en vakantiewerkers
 • seizoenarbeiders en flexwerkers
 • stagiaires
 • herintreders en re-integratiekandidaten

U kunt zelfs uitzendmedewerkers bij ons inhuren via een payroll-overeenkomst. Voor payroll geldt een lager tarief dan voor uitzendwerk. Dat is niet zo vreemd; een uitzendbureau rekruteert, selecteert en draagt geschikte kandidaten voor bij een bedrijf. In een payroll-situatie doet de onderneming dat zelf.

Werkwijze bij payroll

Als u een medewerker bij HLS Payroll wilt onderbrengen, kunt u ons bellen of mailen: 010 – 41 40 282 of een mail sturen aan ons contactpersoon Michael Bieler.
Na aanmelding is de werkwijze als volgt:

 • Wij sturen u een mutatieformulier.
 • U retourneert dit formulier.
 • Zowel u als de medewerker ontvangt van ons een overeenkomst. Het is zaak dat de medewerker dit document zo spoedig mogelijk ondertekent en retourneert.
 • De medewerker kan aan de slag.

Betrouwbaar

HLS Payroll is door de Stichting Normering Arbeid (SNA) gecertificeerd voor de NEN 4400-1 norm. Deze norm is een keurmerk voor alle betrouwbare uitleners van arbeidskrachten.
Dit certificaat laat zien dat wij voldoen aan de eisen die gelden voor de loon-, personeels- en financiële administratie. Ook dragen wij onze belastingen en sociale premies correct en tijdig af.

Ons goede betalingsgedrag blijkt daarnaast uit de verklaring die de belastingdienst heeft verstrekt. Daarin staat vermeld dat we alle verschuldigde omzetbelasting, loonbelasting en loonheffingen hebben betaald. U kunt deze verklaring bij ons opvragen.

Bovendien behoort HLS volgens kredietinformatieverstrekker Graydon tot ‘de top van financieel gezonde bedrijven’ in Nederland. Met trots voeren we dan ook het Financieel Gezond Certificaat.

Tevens beschikken wij over een G-rekening waar u gebruik van kunt maken. 

Tarieven payroll

Bij payroll leveren we maatwerk en stemmen we onze diensten af op uw wensen. Omdat er eenvoudigweg geen standaard is, kunnen we ook geen standaardtarief hanteren.

Wat we wel standaard in onze prijzen meenemen, zijn:

 • tijdige en correcte afdracht van sociale en pensioenpremies;
 • tijdige en correcte betaling van lonen;
 • tijdige en correcte loondoorbetaling bij ziekte en wettelijke feestdagen;
 • tijdige en correcte reservering van vakantiegelden;
 • correcte personeels- en salarisadministratie.

Geen onaangename verrassingen

Als werkgever heeft u geen verborgen kosten. U wordt dus niet onaangenaam verrast als u onze factuur ontvangt. Het bedrag dat u aan ons betaalt, is het bedrag dat wij met u zijn overeengekomen. Voor ons geldt het principe: afspraak is afspraak.

Ook loopt u niet de kans dat de belastingdienst u aanslaat voor de betaling van sociale premies en heffingen wegens een ‘verkapt dienstverband’ van een freelancer. In een payrollconstructie komen die risico’s voor onze rekening, zonder dat we die kosten op u zullen verhalen.

Vrijblijvend gesprek

Wilt u weten wat HLS Payroll voor uw onderneming kan doen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Aansluitend brengen wij een glasheldere offerte uit.

U kunt ons bellen op 010 – 41 40 282, ons contactpersoon is Michael Bieler. Of u kunt een mail sturen aan michael@hls.nl. Wij bellen u dan binnen 24 uur terug.

Zie ook: Onze visie op payroll