Payroll voor freelancer

Voor een freelancer is administratieve lastenverlichting één van de grootste voordelen van payroll. HLS Payroll neemt uw volledige debiteurenbeheer uit handen, inclusief eventuele incassotrajecten. Daarmee stellen we u in staat meer declarabele uren te draaien.

Als u een contract met ons sluit, zijn wij de partij die aan u alle facturen betaalt. Dat doen we altijd op tijd, ook als uw opdrachtgever dat niet doet. En wanneer een opdrachtgever helemaal niet betaalt, handelen wij het incassotraject af. Daarmee nemen we feitelijk een deel van het ondernemersrisico over.

Zekerheid

In deze constructie stuurt u ons alle rekeningen voor de verrichte werkzaamheden. Na aftrek van een vast percentage of tarief per opdracht betalen wij u het gedeclareerde bedrag. Vervolgens versturen we een factuur aan de opdrachtgever en regelen de verdere financiële afhandeling. U heeft zo altijd de zekerheid dat u betaald wordt voor uw werk.

Uitbesteding van administratief werk aan HLS Payroll scheelt u veel tijd. U heeft bovendien de zekerheid dat uw administratie voldoet aan alle wettelijke eisen. Wel moet u zelf uw fiscale afdracht doen. U blijft per slot van rekening zelfstandig ondernemer. Daarom moet u ons een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een VAR-verklaring kunnen overleggen.

Maar er is nog een andere mogelijkheid:

Dienstverband freelancer bij HLS Payroll

U kunt ook kiezen om bij HLS Payroll op de loonlijst te komen. Dat kan zonder VAR en KvK-inschrijving. Ook in deze variant nemen we het volledige debiteurenbeheer over, maar we doen meer.

We dragen belastingen en premies af en betalen u een nettosalaris. U hebt daarmee recht op een uitkering bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en bouwt een pensioen op. Vanzelfsprekend behoudt u alle vrijheden die u als freelancer gewend bent. U beslist zelf wat uw activiteiten zijn, voor wie u werkt en tegen welk tarief.

Geen verborgen kosten

Als freelancer heeft u bij ons geen verborgen kosten. Het bedrag dat wij met u overeenkomen, is ook het bedrag dat u aan ons betaalt. Voor ons geldt het principe: afspraak is afspraak.

Werkwijze

Voordat u als freelancer met ons zaken gaat doen, is het belangrijk dat u weet welke vorm voor u het meest geschikt is. De twee opties zijn:

  1. Uitbesteding van uw volledige administratie (inclusief debiteurenbeheer), maar u blijft zelfstandig ondernemer.
  2. Dienstverband bij HLS Payroll. U behoudt uw vrijheden als freelancer, maar staat bij ons op de loonlijst.

Inschrijving
U kunt zich bij ons inschrijven door een mail aan ons contactpersoon Michael Bieler te sturen of ons te bellen: 010 – 41 40 282. Wilt u alleen uw administratie en debiteurenbeheer uitbesteden? Dan vragen wij u een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en eventueel een VAR-verklaring te overleggen.
Wanneer u bij ons op de payroll wilt komen, is dat niet nodig.

Ook uw opdrachtgever moet u bij ons aanmelden. Hebben wij de aanmelding binnen, dan sturen wij u en de opdrachtgever de bijbehorende overeenkomsten. Zodra wij die ondertekend hebben ontvangen, kunt u starten met de opdracht.

Declaratie
U kunt uw gewerkte uren invullen op een declaratieformulier, dat uw opdrachtgever voor akkoord moet ondertekenen. Vervolgens stellen wij de factuur op.

Hebt u gekozen voor uitbesteding van uw administratie, maar bent u nog steeds zelfstandig ondernemer? Dan stuurt u ons een rekening, die wij vanzelfsprekend binnen de gestelde termijn voldoen. Wij zorgen ervoor dat uw opdrachtgever aan ons betaalt. Belastingen en sociale premies moet u zelf afdragen.

Staat u bij ons op de payroll? Dan hoeft u na verzending van het ondertekende declaratieformulier niets meer te doen. Wij betalen u een nettosalaris en nemen de afdrachten voor onze rekening.

Tarieven
Bij payroll leveren we maatwerk en stemmen we onze diensten af op uw wensen. Omdat er eenvoudigweg geen standaard is, kunnen we ook geen standaardtarief hanteren.

Wilt u meer informatie of een uitgewerkte offerte ontvangen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 010 – 41 40 282.
Of stuur een mail naar ons contactpersoon Michael Bieler: michael@hls.nl.

Zie ook: Onze visie op payroll