Onze visie

Als payrollbedrijf hebben we een vertrouwensfunctie. Zowel voor het bedrijf dat ons inschakelt, als voor de werknemer en de freelancer.

Het werkgeverschap is een verantwoordelijkheid die HLS Payroll serieus neemt.

Wij verwachten ook van de werknemers en freelancers op onze payroll dat zij hun verantwoordelijkheid serieus nemen. Dat ze betrokken en gemotiveerd zijn en de klus bij het bedrijf dat ze inhuurt naar beste vermogen klaren. Daar stellen wij een marktconforme beloning tegenover.

Goed geregeld

Bij HLS Payroll zorgen we ervoor dat alles goed geregeld is. Dat is niet alleen in het belang van werknemer en freelancers, maar ook van werkgevers. Want medewerkers die conform de regels worden beloond, zijn gemotiveerde medewerkers.

Wij zijn doordrongen van het belang van een stipte betaling van het loon. Datzelfde geldt voor de tijdige en correcte afdracht van sociale premies en loonheffingen. Werknemers en freelancers zijn daardoor verzekerd van inkomsten bij ziekte, vakantie en arbeidsongeschiktheid.

Duidelijkheid

Wij houden van duidelijkheid. Alle kosten die wij in rekening brengen, communiceren we helder naar onze opdrachtgevers. Onze offertes bevatten geen verborgen kosten en onze dienstverlening is transparant.

Voor werknemers en freelancers die bij ons in dienst treden, hanteren we heldere contracten. HLS Payroll doet niet aan vage constructies voor personeel. Ook hier staan transparantie en naleving van de regels voorop. Daarmee zijn alle partijen uiteindelijk beter af.

Werknemers en freelancers met vragen over bijvoorbeeld hun loonstrookje, pensioenopbouw of andere personeelszaken, kunnen altijd bij onze consulenten terecht. Ook dat verschaft duidelijkheid. Bovendien neemt het werk uit handen van de bedrijven die ons inschakelen.

Persoonlijk contact

In al onze activiteiten zijn de constanten: deskundigheid, betrokkenheid, open communicatie en een focus op duurzame samenwerking. Samenwerking zien wij als een natuurlijke activiteit die leidt tot plezier, ontwikkeling en groei.

De menselijke factor staat centraal in onze dienstverlening en we leveren altijd maatwerk. Heldere communicatie over mogelijkheden, wensen en verwachtingen van alle partijen is essentieel voor een goede match.

Vanwege het grote belang dat wij hechten aan een goede communicatie, is HLS Payroll expres niet volledig geautomatiseerd. Wel in hoge mate, want we houden van efficiency. Maar onze ervaring is dat het menselijk contact in het payrolltraject uiteindelijk doorslaggevend is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de diensten van HLS Payroll?

Bel met 010 – 41 40 282 of stuur een mail naar ons contactpersoon Michael Bieler. Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 bereikbaar en bellen gegarandeerd binnen 24 uur terug.